Telefon : +90 212 224 69 99

Mülkiyet Sigortası Nedir?

Mülkiyet Sigortası konut veya ticari amaçlı kullanılacak her türlü gayrimenkul için, mülkiyete ilişkin riskleri güvence altına alır. Konut Finansmanı (Mortgage) sağlayan Bankalar ve Finans Kuruluşları, Konut veya Ticari Gayrimenkul Projeleri Geliştiricisi ve Yatırımcısı Şirketler, Bireysel Gayrimenkul Yatırımcıları , Gayrimenkul Danışmanları ve Hukuk Firmaları’na yönelik bir üründür.

Mülkiyet Sigortası; Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve diğer Avrupa ve bazı Uzakdoğu ülkeleri gibi Konut Finansmanı Sistemi (mortgage) yerleşmiş ülkelerde tüm gayrimenkul profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Bu sayede, gayrimenkuller ve bunlarla ilişkilendirilen krediler "uluslararası kabul görür statü"ye kavuşmaktadır.

Mülkiyet Sigortası, bir gayrimenkul üzerinde bilinen veya bilinmeyen mülkiyet kusurlarına (problemlerine) karşı, satın alanları (müşterileri) veya kredi verenleri korur. Sigortalıların, tazminat talebinde bulunmaları için poliçe kapsamında garanti altına alınan mülk ile ilgili bir zarara uğranmış olunması yeterlidir. Zararın kendi ihmalkarlıkları ile oluşup oluşmadığının bir önemi yoktur.

Mülkiyet Sigortası poliçeleri aynı zamanda sigortalının yasal masraflarını da karşılamaktadır. Poliçe özetle aşşağıdaki risklere karşı güvence sağlar;

  • Gayrimenkul üzerinde yapılan borçlanma veya gayrimenkulün sahipliği ile ilgili evrak kayıt ihmalleri,
  • Tapu dairesi, belediyeler gibi yerel makamların araştırması dahilinde keşfedilmeyen hususların yol açabileceği kayıplar.
  • Zorlama (tehdit), ehliyetsizlik, hile ve sahtekarlık,
  • Uygun bir şekilde imzalanmamış evraklar,
  • Sigortalı arazi üzerine diğer kişi gayri menkullerinin tecavüzü
  • Genel mülkiyet riskleri

Broşür